Criteria

Criteria

Voldoe je als student aan onderstaande criteria, dan maak je kans op een beurs van het ATP-fonds.

Studie

Je dient te studeren aan de Erasmus school of history, culture and communication (ESHCC) of een buitenlandse faculteit die een uitwisselingsprogramma heeft met de ESHCC.ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION

Periode van verblijf

Je gaat voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden naar het buitenland.

Karakter en motivatie

Positief, assertief, leergierig, ondernemend en creatief.

Aanvraag

Indien je voldoet aan de gestelde criteria kun je een beurs aanvragen bij het bestuur van het ATP-fonds. Je kunt je aanvraag per e-mail zenden aan info@atpfonds.nl.

– Wij beoordelen aanvragen twee keer per jaar

– Aanvragen voor een uitwisseling in het eerste gedeelte van het jaar (Jan-Jun) dienen binnen te zijn voor 1 November in het voorafgaande jaar.

– Aanvragen voor een uitwisseling voor het tweede gedeelte van een jaar dienen binnen te zijn voor 1 Mei in dat jaar

– Aanvragen die binnen komen na de deadline worden niet meer beoordeeld.

Bij je aanvraag dien je de volgende stukken mee te zenden:

motivatiebrief, waarin je o.a. uitlegt waar je wilt gaan studeren, of er met de betreffende universiteit een uitwisselingsprogramma bestaat, welke vakken je wilt gaan volgen, waarom je dit wilt en wat je wenst te bereiken;
curriculum vitae;
overzicht van studievoortgang en cijferlijst;
budget, waarin je uiteen zet welke uitgaven je denkt te maken voor en tijdens je verblijf in het buitenland en de manier waarop je deze uitgaven wilt financieren;
overzicht aangevraagde fondsen, waarin je aangeeft welke fondsen, subsidies en andere ondersteuning je hebt aangevraagd of voornemens bent aan te vragen

Procedure

Na ontvangst van de stukken zal het bestuur evalueren of de aanvraag aan de gestelde vereisten voldoet. Indien dit het geval is, zal de aanvrager worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ook is het mogelijk dat per e-mail additionele informatie opgevraagd wordt. In ieder geval ontvangt de aanvrager binnen twee weken na indiening van de aanvraag per e-mail een reactie van het bestuur. Indien het bestuur positief oordeelt over de aanvraag en de kennismaking, kan zij tot toekenning van een beurs van het ATP-fonds overgaan.

Het ATP-fonds hecht er veel waarde aan dat een student zijn buitenland-ervaringen met andere studenten deelt. Een beurs van het ATP-fonds wordt daarom in principe in twee delen toegekend; een deel voor vertrek naar het buitenland en een deel na terugkomst, mits de student aan een aantal door het bestuur gestelde voorwaarden heeft voldaan.