3e lichting studenten op uitwisseling

In september 2010 vertrekken drie studenten naar het buitenland. Amber Geurts vertrekt naar HongKong binnen haar bachelorprogramma voor haar studies Sociologie en ACW. Feline Perrenet heeft het initiatief genomen om een Erasmusovereenkomst op te zetten met de CEU in Boedapest, Hongarije en richt zich met haar studie op de onderwerpen identiteit, etniciteit, globalisatie en cultuursociologie. Yashira Groenendijk gaat op uitwisseling naar de Glasgow Caledonian University, Schotland om vakken te volgen behorend bij de studie Events Managament. Het ATP-fonds wenst hen een inspirerend verblijf!