Donateur

Donateur worden van het ATP-fonds

Annegien Tegelaar-Prins (1978-2008) was er van overtuigd dat een periode van buitenlandse studie leidt tot een waardevolle ontwikkeling van studenten doordat hun blik wordt verbreed. Het ATP-fonds, dat in haar herinnering is opgericht, stelt zich ten doel de internationale uitwisseling van studenten te bevorderen en de daarmee opgedane ervaring te verspreiden. Ze stelt daartoe jaarlijks een aantal studiebeurzen ter beschikking van studenten die in het buitenland willen studeren.

In eerste instantie zullen dit studenten zijn van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waaraan Annegien verbonden was als Coordinator Internationalisering en docente. Het kapitaal van het ATP-fonds wordt opgebouwd met donaties van familie, vrienden en bekenden van Annegien Tegelaar-Prins.

Word donateur
U kunt ook bijdragen aan de opbouw van het ATP fonds. We nodigen u van harte uit om het ATP-fonds als donateur te ondersteunen. Een donatie kan worden gegeven op eenmalige basis of op jaarlijkse basis. Wilt u donateur worden, stuur dan een e-mail naar info@atpfonds.nl.

ANBI
Het ATP-fonds heeft bij de Belastingdienst de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onder normale voorwaarde zijn de giften aan het fonds voor de donateur aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

De Club van Donateurs ATP-fonds
Het bestuur van het fonds houdt haar donateurs periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen bij het fonds. Eenmaal per jaar wordt een donateursbijeenkomst georganiseerd, waarbij het bestuur de ontwikkelingen bij het ATP-fonds zal toelichten. Indien aan de orde, zal een student welke een beurs van het ATP fonds heeft ontvangen een presentatie over zijn ervaringen geven. Tenslotte biedt dit de gelegenheid om andere donateurs te ontmoeten.