Nieuw contact voor de FHKW: Jurjen de Klerk ontdekt Calgary

Veel van mijn vrienden hebben tijdens hun studie verscheidene activiteiten gedaan wat mij aan het denken zette. Na de lijst met mogelijk universiteiten in Canada te hebben bekeken, sprong de University of Calgary er voor mij het meeste uit, mede doordat de stad een positieve associatie heeft in Nederland in verband met de vele Nederlandse schaatssuccessen aldaar. Na een verdere verdieping in wat de stad en de universiteit mij zouden kunnen bieden was het voor mij duidelijk: ik wilde gaan studeren in Calgary…

Uitwisseling en verblijf

In de zomer van 2008, na mijn werkzaamheden in de Business Week Commissie, ben ik gaan nadenken over hoe ik mijn studententijd en studie verder kon verrijken. Veel van mijn vrienden hebben tijdens hun studie verscheidene activiteiten gedaan wat mij aan het denken zette. Sommigen van hen hadden in het kader van hun studie een periode in het buitenland gestudeerd en hoewel ik al redelijk veel gereisd heb in mijn leven was dit dan ook een optie die ik extra wilde uitzoeken. Na enkele maanden globaal onderzoek te hebben gedaan naar de diverse mogelijkheden, maakte ik in januari 2009 een afspraak met mevrouw Sabaï Doodkorte, coördinator Internationalisering van de FHKW. Met haar hulp ben ik de eerste stappen gaan zetten om mijn toekomstig studieverblijf in het buitenland te concretiseren. De allereerste en belangrijkste stap was de selectie van de gastuniversiteit. Tijdens mijn eerdere reizen was er één continent dat mij altijd het meest heeft aangesproken, namelijk Noord-Amerika. Mijn eerste keuze was dan ook om naar een universiteit in de Verenigde Staten te gaan. Echter, de universiteiten waar ik op dat moment heen zou kunnen gaan spraken niet tot mijn verbeelding. Aangezien ik behalve in de Verenigde Staten ook al eerder in Canada was geweest was dit de tweede optie voor mij. Na de lijst met mogelijk universiteiten in Canada te hebben bekeken, sprong de University of Calgary er voor mij het meeste uit, mede doordat de stad een positieve associatie heeft in Nederland in verband met de vele Nederlandse schaatssuccessen aldaar. Na een verdere verdieping in wat de stad en de universiteit mij zouden kunnen bieden was het voor mij duidelijk: ik wilde gaan studeren in Calgary. Wat ook meespeelde was het feit dat ik de eerste student van de Erasmus Universiteit zou zijn die naar Calgary op uitwisseling zou gaan. Na dit te hebben voorgelegd aan mevrouw Doodkorte konden de laatste details worden ingevuld en zou ik voor vier maanden in Calgary gaan studeren. Afgaande op eerdere ervaringen van studenten in Noord-Amerika besloot ik om een kamer te huren op de campus. De huurprijzen van een kamer op de campus kwamen globaal overeen met de huurprijzen in Rotterdam (± 400 euro per maand). Het leven in een appartement op de campus was iets wat totaal anders is dan het studentenleven in Rotterdam. Aangezien er ongeveer 6000 studenten op de campus wonen is het campusleven ook totaal anders. In Rotterdam woonde ik in een studentenhuis in een buurt waar ook veel gezinnen en andere studenten woonden, maar nu bevond ik mij in een omgeving waarin 6000 studenten in een straal van twee kilometer bij elkaar woonden. In de eerste plaats gaf dit een draai aan het sociale leven, maar ook aan de faciliteiten. Eigenlijk was alles wat je nodig had op de campus aanwezig en hoefde je daar nooit vanaf (dit hield uiteraard niemand tegen om alsnog regelmatig de stad in te gaan). De opvang voor buitenlandse studenten door de universiteit was zeer goed geregeld. Eén week na mijn aankomst was een grote bijeenkomst voor alle nieuwe internationale studenten georganiseerd waarin alles wat je moest weten uiteen werd gezet. Daarnaast werden er vele gezamenlijke activiteiten georganiseerd en was er een groot bureau met vele vrijwilligers en betaalde krachten om alle internationale studenten te ondersteunen. Er waren nog wel wat problemen met het International Office en mijn faculteit over de te volgen vakken, maar na zelf te zijn langsgegaan op mijn faculteit (Political Science) waren deze echter snel opgelost. Ik heb in deze periode wel veel geleerd over mezelf aangezien ik vanaf het begin niemand kende. Dit is zeker één van de belangrijkste bijdragen geweest van mijn verblijf in Calgary. De leukste bar van Calgary bevindt zich op de campus, maar de beste feestjes worden in de studentenflats gehouden. De alcoholprijzen dwingen studenten ertoe eerst thuis te feesten. Ook moest ik wennen aan de Canadese voorliefde voor ‘poutine’, patat met extra veel jus en kaas, hoewel het wonderen doet na een avondje stappen. Het appartement was modern aangezien ik in het meest recent opgeleverde >appartementencomplex woonde. Een groot deel van de andere gebouwen had echter nog dienst gedaan als verblijf voor de sporters van de Olympische Spelen van 1988, hetgeen hieraan wel was af te zien. Mijn appartement deelde ik met drie andere jongens, twee Canadezen en een Australiër, ieder met een eigen slaapkamer, waarbij we per twee een badkamer en gezamenlijk een keuken en huiskamer deelden. Doordat ik met twee Canadezen het appartement deelde, heb ik vanaf het begin van mijn verblijf veel Canadezen leren kennen. Ik heb dan ook veel met Canadezen en wat minder met internationale studenten opgetrokken, hetgeen in mijn optiek ervoor heeft gezorgd dat ik de beste kanten van Calgary heb gezien aangezien zij wisten wat de leukste aspecten van de stad waren. Mijn kamergenoten en hun vrienden hebben mij telkens overal bij betrokken, waardoor ik sociaal gezien een zeer leuke tijd heb gehad. Na een maand ongeveer ben ook met mijn medestudenten die ik in mijn colleges heb leren kennen gaan optrekken, hetgeen mij ook erg goed beviel aangezien zij wat meer van mijn leeftijd waren. Ik denk dat ik met sommige vrienden aldaar nog contact zal houden, zeker aangezien sommigen binnenkort naar Europa zullen komen of zelf in Europa op uitwisseling zullen gaan. Als activiteit om Canada en Nederland te ‘verbinden’ had ik mijn ouders een paar pakjes stroopwafels laten meenemen toen zij langskwamen. Ik heb ze vervolgens uitgedeeld aan mijn vrienden, college- en huisgenoten. Zij waren zeer onder de indruk alhoewel ze eerst wat huiverig waren. In Canada zelf ben ik wezen skiën en ben ik een aantal maal in de omliggende natuurparken Banff en Jasper geweest, hetgeen erg mooi was. Ik ben helaas niet in de gelegenheid geweest om naar de Olympische Spelen te gaan aangezien dit alsnog meer dan 1000 kilometer reizen was en er genoeg te doen was met de Spelen in Calgary zelf. Dit kwam vooral doordat Calgary de Spelen had georganiseerd in 1988 en veel van de voor die Spelen gebouwde faciliteiten actief gebruikte tijdens de Spelen in Vancouver. Eén maand na mijn terugkomst heb ik nog steeds contact met enkele studenten die ik Calgary heb leren kennen. Twee weken geleden was één van de Canadezen in Nederland, waarna ik hem enkele dagen heb rondgeleid. Volgende maand zal er een andere Canadees langskomen die ik ook zal rondleiden. Waarschijnlijk zal ik ook met een groep internationale studenten afspreken in Oostenrijk voor een reünie en een skivakantie. De Nederlandse studenten die ik daar heb leren kennen spreek ik ook nog regelmatig. Ik verwacht dus zeker dat ik nog regelmatig contact zal houden met een aantal mensen die ik heb ontmoet in Calgary.

Onderwijs

Ik heb twee vakken gevolgd bij de University of Calgary aan de ‘Department of Political Science’. Voordat ik een beschrijving geef is het belangrijk om te weten dat ze in Canada ‘undergraduate’ en ‘graduate’ vakken kennen, hetgeen globaal te vergelijken is tussen onze bachelor- en mastervakken. Ik was officieel toegelaten als undergraduate maar mocht met toestemming van mijn docenten graduate vakken volgen. Ik heb de vakken ‘Canadian Political Institutions’ en Strategic Studies gevolgd. ‘Canadian Political Institutions’ was een vak dat volledig gericht is op het Canadese politieke systeem. Aangezien ik geen echte achtergrondinformatie had van het Canadese politieke bestel was dit een duik in het diepe maar wel zeer leerzaam en leerde mij het Nederlandse politieke systeem waarderen. De stof (vooral artikelen die op Blackboard werden gezet) ging vooral om begrippen die het reilen en zeilen van politieke instituties beschrijven, gecombineerd met Canadese politieke begrippen. De lesstof varieerde daarom tussen de basis van het bestuderen van instituties tot documentaires over afscheidingspogingen van Quebec. Mijn tweede vak was ‘Strategic Studies’. In mijn optiek was dit een echt Noord- Amerikaans vak aangezien het draaide om de veiligheid in de wereld en de machtspositie van Amerika. De literatuur had vooral betrekking op de Koude Oorlog en de huidige dreiging van terroristen (alle literatuur werd via Blackboard verstrekt). Het niveau van deze vakken lag ongeveer gelijk met dat in Rotterdam, alhoewel de hoeveelheid stof groter was. De diepgang echter lag echter wel wat lager. Een ander significant verschil is de benadering van de stof. Waar de EUR veel postmoderne invloeden kent, had in Calgary het realisme een grote invloed op de inhoud van het programma. Dit was op zich wel verfrissend, alhoewel Calgary niet alle postmoderne invloeden in mijn werk heeft laten verdwijnen. Tot slot wilde ik jullie hartelijk danken voor het ondersteunen van mijn fantastische en verrijkende studieverblijf in Calgary.

Geef een reactie