Disclaimer

Disclaimer
1.1 Aan de totstandkoming van deze website hebben wij (ATP-fonds) de uiterste zorg besteed.
1.2 Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen en de schade, voorvloeiende uit of verbandhoudende met informatie die, ondanks onze zorg, nochtans onvolledig of onjuist is.
1.3 Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website deugdelijk functioneert. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg het disfunctioneren van de website.
1.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade die voortvloeien of dreigen voort te vloeien uit, of in enig opzicht verband houden met het gebruik of het gebruiken hebben van de website, alsook het niet of niet geheel kunnen gebruiken daarvan.