7e lichting studenten op uitwisseling

In het tweede semester van 2012 is Janneke Geerlinks op uitwisseling naar Wee Kim Wee School of Communication and Information aan de Nanyang Technological University in Singapore.

Julian Schaap is eveneens op uitwisseling voor een half jaar, naar de Loughborough University in de UK.

Linda van Hoorn studeert voor een half jaar aan de University of New South Wales in Sydney, Australie. Net als Lindy Schutte.


Donateursdag op 21 mei 2011

Op 21 mei 2011 bestaat de Stichting Fonds Annegien Tegelaar-Prins twee jaar. Op deze dag wordt een Donateursdag georganiseerd in Rotterdam waarop een overzicht van de activiteiten van de afgelopen twee jaar wordt gegeven. Hiervoor komen onder meer studenten aan het woord die met een beurs van het fonds op uitwisseling zijn geweest. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de toekomst.


3e lichting studenten op uitwisseling

In september 2010 vertrekken drie studenten naar het buitenland. Amber Geurts vertrekt naar HongKong binnen haar bachelorprogramma voor haar studies Sociologie en ACW. Feline Perrenet heeft het initiatief genomen om een Erasmusovereenkomst op te zetten met de CEU in Boedapest, Hongarije en richt zich met haar studie op de onderwerpen identiteit, etniciteit, globalisatie en cultuursociologie. Yashira Groenendijk gaat op uitwisseling naar de Glasgow Caledonian University, Schotland om vakken te volgen behorend bij de studie Events Managament. Het ATP-fonds wenst hen een inspirerend verblijf!


2e lichting studenten op uitwisseling

In januari 2010 zijn drie studenten vertrokken naar het buitenland met ondersteuning van het ATP-fonds. Renate Buijze en Isabelle Hegeman vertrekken beide voor een half jaar naar Hong Kong in het kader van hun master Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship. Jurjen de Klerk zal in het kader van zijn master Global history and international relations voor vier maanden studeren aan de university of Calgary, Canada. Het ATP-fonds wenst hen een inspirerend verblijf!